Een overzicht van functies en opdrachten van Michiel van Pelt in de afgelopen 25 jaar (klik op het werkveld).


Advies bestuurlijke beslisinformatie

Advies ruimtelijke economie

Project- en programmamanagement

Lijnmanagement

Teksten


iwiKaos


Michiel van Pelt Ruimtelijk Advies en Management B.V. 2019